contact

Jak zarejestrować samochód krok po kroku?

Ostatnio aktualizowane: 18.07.24

 

Rejestracja jest procedurą, z którą spotkał się każdy, kto kiedykolwiek nabył prawo własności do pojazdu. Kupując samochód, motocykl czy przyczepę należy pamiętać o terminowym przerejestrowaniu lub zarejestrowaniu, jeśli pojazd jest nowy. Aby to zrobić szybko i bez zbędnych komplikacji warto wiedzieć, jakie dokumenty należy przygotować oraz jakie wymagania spełnić, żeby móc legalnie poruszać się po drogach. 

 

Rejestracja samochodu – krok po kroku 

Rejestracja pojazdu jest koniecznością, jeśli jego użytkownik chce legalnie poruszać się po drogach publicznych. Kupując nowe auto z salonu czy od innej osoby należy pamiętać o konieczności zarejestrowania lub przerejestrowania, a następnie o wykupieniu obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej OC. Decydując się na zakup pojazdu, koniecznie trzeba spisać czytelną umowę kupna-sprzedaży w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. W dokumencie muszą znaleźć się wszystkie dane sprzedającego, kupującego oraz pojazdu, który jest przedmiotem umowy. Wzór można znaleźć w Internecie i wypełnić czytelnie długopisem w trakcie sprzedaży. Ważne, aby na umowie wpisać datę oraz kwotę. Od dnia zakupu kupujący ma czas na rejestrację pojazdu wynoszący 30 dni. Od kwoty wpisanej na umowie kupujący musi zapłacić podatek od kupna wynoszący 2% wartości samochodu. Podatek należy zapłacić w urzędzie skarbowym przez wypełnienie formularza PCC-3 w przypadku jednej osoby lub PCC-3/A w przypadku gdy pojazd ma kilku nabywców. Warto jednak wiedzieć, że nie wszyscy muszą płacić podatek. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zakup jest na fakturę, kupuje się nowe auto z salonu, zakupu dokonuje się poza granicami Polski lub wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł. 

 

Rejestracja pojazdu – dokumenty 

Przy kupowaniu samochodu, należy wiedzieć, co dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu, aby procedura przebiegła pomyślnie. Procedura administracyjna w postaci rejestracji pojazdu umożliwia dopuszczenie do ruchu. Wszystkie kwestie z tym związane są regulowane przez ustawę z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.). Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy zarejestrowania pojazdu dokonuje się na wniosek właściciela w starostwie podlegającym pod miejsce zamieszkania lub ze względu na siedzibę firmy. Z tego względu, aby dokonać rejestracji, trzeba udać się do wydziału komunikacji, który znajduje się w miejscu zamieszkania, w mieście, powiecie lub w danej dzielnicy. O wydanie dowodu może wnioskować właściciel lub upoważniona osoba. W przypadku współwłaścicieli w urzędzie muszą znajdować się wszystkie osoby, które będą wpisane w dowodzie lub jedna z nich może udzielić pełnomocnictwa, aby załatwić wszystkie niezbędne formalności. 

Do przeprowadzenia całego procesu rejestracji nowego pojazdu zakupionego w Polsce niezbędne będą dokumenty, które warto wcześniej przygotować, aby nie trzeba było dwa razy chodzić do urzędu. Koniecznie trzeba przygotować i wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu, przygotować oryginał dowodu własności pojazdu, oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana, a także oryginał dowodu osobistego właściciela do wglądu. Oprócz tego należy mieć ze sobą oryginał uiszczenia opłaty ewidencyjnej oraz komunikacyjnej, w przypadku pojazdów sprowadzonych na terytorium RP przed 01.01.2016 rok koniecznie trzeba przygotować oryginał oświadczenia na fakturze zakupu. W przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną należy mieć wypełnione pełnomocnictwo, na którym są wpisane wszystkie dane oraz widnieje czytelny podpis właściciela pojazdu. Do przeprowadzenia procesu rejestracji niezbędny jest także dokument potwierdzający zapłatę lub jej brak w przypadku akcyzy. 

 

W jakich sytuacjach można wnioskować o dowód rejestracyjny?

Dowód otrzymuje się w momencie, gdy do starostwa wpływa wniosek o rejestrację samochodu, który został zakupiony w Polskim salonie i nie został jeszcze poddany procedurze administracyjnej. Dokument otrzymuje się także w sytuacji, gdy pojazd jest kupiony za granicą z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub za granicą z kraju spoza UE. Procedurę należy przeprowadzić gdy właściciel chce zarejestrować używany pojazd kupiony w Polsce, używany kupiony za granicą lub złożony samodzielnie – typu SAM. Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego mogą składać osoby, które w jakiś sposób utraciły dokument, został zniszczony, zalany lub skradziony. To samo dotyczy zmiany danych osobowych lub adresowych, a także, gdy w dowodzie skończyły się wolne pola na pieczątki potwierdzające ważność badania technicznego. W każdym dowodzie rejestracyjnym jest 6 wolnych pól, gdzie diagnosta przybija pieczątkę, wpisuje datę oraz składa podpis.  

Rejestracja pojazdu z zagranicy 

Dokonując rejestracji pojazdu zakupionego za granicą w krajach Unii Europejskiej, również konieczne będzie wypełnienie wniosku o rejestrację. Potrzebne będą także dokumenty, takie jak oryginał dowodu własności pojazdu, oryginał dowodu rejestracyjnego, jeżeli jest wymagane to oryginalne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, stare tablice rejestracyjne, które zostaną zwrócone do urzędu, a także dowód osobisty właściciela do wglądu. Oprócz tego niezbędne będą również oryginał uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej, a w przypadku udzielenia pełnomocnictwa czytelnie wypełniony dokument z danymi osoby upoważnionej, oraz dokument potwierdzający zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy na terenie danego kraju. 

 

Rejestracja pojazdu używanego, który został zakupiony w Polsce 

W Polsce bardzo często rejestruje się samochody krajowe, które miały już wcześniej innego właściciela w kraju. Rynek aut, motocykli czy innych pojazdów używanych w kraju wciąż jest pełny, ponieważ bardzo dużo osób decyduje się na zakup od innego właściciela. Aby cały proces rejestracji przebiegł pomyślnie, nowy właściciel musi wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu, okazać oryginał własności w postaci umowy kupna-sprzedaży, zamiany lub darowizny, a także oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego wraz z kartą pojazdu, jeśli została wydana. Podczas wizyty w urzędzie należy mieć ze sobą stare tablice rejestracyjne oraz oryginał dowodu osobistego. Do wglądu dla pracownika urzędu niezbędne będą także oryginały potwierdzające uiszczenie opłaty ewidencyjnej i komunikacyjnej. Oprócz tego należy mieć również dokument potwierdzający zawarcie umowy na ubezpieczenie OC, które jest wymagane do poruszania się po drogach. 

Ile kosztuje rejestracja pojazdu? 

Koszt rejestracji pojazdu nie jest wysoki, jednak przy zakupie auta należy doliczyć jeszcze koszt opłat skarbowych, ubezpieczenia lub ewentualnych napraw. Wówczas może się okazać, że koszty w urzędzie są minimalne w porównaniu do ceny za obowiązkowe ubezpieczenie OC. W przypadku młodych osób, poniżej 28 lub 26 roku życia zapłata za składkę ubezpieczeniową może być bardzo wysoka. Niejednokrotnie zdarzają się sytuację, gdy wysokość OC wynosi nawet 2500 zł. W takiej sytuacji koszt rejestracji auta czy motocykla może okazać się bez znaczenia, tym bardziej że nie są to bardzo wysokie kwoty. 

256,00 zł rejestracja sprowadzonego samochodu osobowego lub ciężarowego

81,00 zł rejestracja używanego pojazdu zarejestrowanego już w tym samym urzędzie, gdy właściciel pojazdu nie wymienia tablic rejestracyjnych 

180,50 zł rejestracja nowego samochodu osobowego lub ciężarowego, gdy niezbędne jest wydanie tablic rejestracyjnych oraz karty pojazdu 

180,50 zł rejestracja używanego samochodu lub ciężarówki

121,50 zł rejestracja nowego motocyklu, przyczepy, ciągnika rolniczego, a także naczepy

111,50 zł rejestracja nowego motoroweru

111,50 zł rejestracja używanego motoroweru

121,50 zł rejestracja używanego motocykla, ciągnika rolniczego lub przyczepy 

197,00 zł rejestracja sprowadzonego motocykla 

 

W jaki sposób można odebrać gotowy dowód rejestracyjny? 

Osoby zastanawiające się ile trwa rejestracja pojazdu, mogą być spokojne. Na załatwienie spraw urzędowych w zależności od kolejki straci się maksymalnie do godziny. W momencie rejestracji otrzymuje się tymczasowy dowód, z którym można legalnie jeździć do 30 dni lub do dnia otrzymania powiadomienia o możliwości odbioru stałego dowodu rejestracyjnego. W momencie, gdy właściciel wie, że może zgłosić się po dokument, wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dokument, który potwierdza zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu, a także pozwolenie czasowe wraz z kartą pojazdu. W przypadku osób załatwiających sprawę za właściciela pojazdu koniecznie trzeba mieć wypełnione pełnomocnictwo, które upoważnia do odebrania dokumentów. 

Rejestracja pojazdu – koronawirus

Rejestracja pojazdu przez Internet w czasie panującej pandemii jest jak najbardziej możliwa i nawet wskazana, aby niepotrzebnie nie narażać życia i zdrowia innych osób. Mimo tego, że wybuch pandemii spowodował wydłużenie okresu rejestracji z 30 na 180 dni to i tak wiele osób wciąż ma problem, jak zrobić to w całkowicie bezpieczny i legalny sposób. Okazuje się, że istnieją dwa sposoby, które pomogą zarejestrować pojazd w tych trudnych czasach. Pierwszym z nich jest umówienie się w urzędzie na daną godzinę, co wbrew pozorom może okazać się bardzo wygodnym rozwiązaniem, drugim sposobem jest rejestracja przez platformę ePUAP z pomocą profilu zaufanego, który można utworzyć, korzystając z bankowości internetowej. Do przeprowadzenia procesu rejestracji niezbędne będą dane zakupionego pojazdu, takie jak: Marka, model, typ, numer VIN, a także numer rejestracyjny. Oprócz tego potrzebne będą dane poprzedniego właściciela oraz skany umowy kupna-sprzedaży, darowizny czy faktury. Mając wszystkie niezbędne informacje, należy zalogować się na stronie www.gov.pl i wybrać kategorię „Kierowcy i pojazdy”, a następnie „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”. Po wypełnieniu wszystkich instrukcji zostanie wysłane zgłoszenie, na koniec trzeba podpisać formularz profilem zaufanym. W przypadku rejestracji auta używanego konieczna będzie wizyta w urzędzie w celu zwrotu tablic oraz dowodu. Jeśli ktoś bardzo nie chce iść do urzędu, może nadać pocztą lub kurierem na własny koszt. Nowe tablice oraz dowód zostaną przysłane na adres podany we wniosku. 

 

Za co policja może zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu? 

Rejestracja samochodu w urzędzie po pozytywnym przejściu badania technicznego to standardowa procedura, z którą każdy kierowca powinien się liczyć. Jednak co w sytuacji, gdy policja zatrzyma kierującego na drodze i stwierdzi, że samochód nie nadaje się do ruchu. Okazuje się, że w wielu sytuacjach funkcjonariusze zatrzymują dowody rejestracyjne, a możliwość zabrania dokumentów jest regulowana ustawą Prawa o ruchu drogowych, czyli kodeksem drogowych. Dotyczy tego zapis w artykule 129, punkt 2: „Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy”. Dokładne szczegóły dotyczące sytuacji, w jakich policja może zatrzymać dowód rejestracyjny są opisane w artykule 132 kodeksu drogowego i obowiązują od 5 grudnia 2020 roku – „1.  Policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

       ◊ zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

       ◊ zagraża porządkowi ruchu,

       ◊ narusza wymagania ochrony środowiska;

stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;

uzasadnionego przypuszczenia, że dane dotyczące dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zawarte w centralnej ewidencji pojazdów nie odpowiadają stanowi faktycznemu”.

Najczęściej dowody rejestracyjne są zabierane ze względu na zły stan techniczny pojazdu. Zazwyczaj są to widoczne wady ogumienia, czyli montaż na jednej osi różnych opon o konstrukcji diagonalnej lub radialnej, co powoduje złą przyczepność do nawierzchni. Policjant może zwrócić uwagę na stan bieżnika, widoczne pęknięcia oraz uszkodzenia. Równie często traci się możliwość kontynuowania dalszej jazdy w przypadku uszkodzenia świateł oraz kloszy. Brak lub niedziałające oświetlenie są częstym powodem wystawiania mandatów. Głównie z tego względu warto mieć w samochodzie komplet, w którego skład wchodzą bezpieczniki, postojówki, żarówki h7, h1 lub h4, żarówki światła stopu, kierunkowskazu, podświetlania tablicy rejestracyjnej oraz hamulca. W ten sposób uda się uniknąć przykrej sytuacji na drodze oraz mandatu. Innym powodem zatrzymania dowodu jest widoczne uszkodzenie podwozia lub nadwozia, czyli w większości przypadków mocno postępująca korozja zagrażająca bezpieczeństwu osób korzystających z pojazdu. Wady układu hamulcowego w postaci zużytych tarcz i klocków również mogą wzbudzić podejrzenia policjanta i spowodować skierowanie auta na ponowne badanie techniczne. Osoby, które wykonały nielegalne modyfikacje lub korzystają z części bez homologacji, również powinny się spodziewać kary. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wystające poza obrys auta koła czy oświetlenie niezgodne z przepisami także spowodują zatrzymanie dokumentów. Kupując nowy samochód, należy dokładnie zweryfikować jego stan techniczny, aby w razie badania nie spotkać się z przykrą sytuacją, gdy diagnosta nie będzie chciał dać pozytywnego wyniku. 

 

 

Dodaj komentarz

0 KOMENTARZ