Jak zdać prawo jazdy? – przydatne wskazówki

Ostatnio aktualizowane: 19.04.24

 

Posiadanie prawa jazdy przydaje się w różnych sytuacjach, zarówno codziennych, jak i zawodowych. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niego życia, tym bardziej, jeśli mieszka z dala od przystanków lub komunikacja publiczna w ich miejscowości nie jest na najlepszym poziomie. Umiejętność prowadzenia samochodu jest ważna niezależnie od wieku czy płci, dlatego warto udać się na kurs prawa jazdy. Jak nauczyć się jeździć samochodem i bez problemu zdać egzamin państwowy? Jakie wymagania formalne trzeba spełnić?

 

Profil kandydata na kierowcę – jak założyć?

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami, jest utworzenie profilu kandydata na kierowcę. To dokument elektroniczny, który zawiera dane identyfikujące i opisujące osobę chcącą otrzymać prawo jazdy. Profil jest tworzony przez Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przyszłego kierowcy. Ten dokument jest niezbędny do tego, aby rozpocząć kurs prawa jazdy. Aby założyć profil kandydata na kierowcę, trzeba złożyć w urzędzie stosowne dokumenty, do których zalicza się: 

wniosek o prawo jazdy w formie formularza,

orzeczenie lekarskie, w którym stwierdza się brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

kolorową fotografię,

dokument tożsamości do wglądu,

zgodę rodzica lub opiekuna na przystąpienie do szkolenia (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat).

Jeśli o otrzymanie polskiego prawa jazdy ubiega się cudzoziemiec, musi on dodatkowo dołączyć do dokumentów kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu, który potwierdza prawo do przebywania na terytorium RP. Często pojawia się też pytanie, jak wypełnić wniosek o prawo jazdy. Jest to proste, bo tak jak wskazaliśmy wyżej, wniosek występuje w formie formularza. Ile zdjęć do prawa jazdy jest potrzebne? Wymagane jest jedno spełniające określone warunki.

Badania lekarskie

Badania lekarskie są przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne do prowadzenia pojazdów. Jeśli takie są, lekarz może całkowicie zabronić wydania prawa jazdy albo wprowadzić pewne ograniczenia. Badania lekarskie tego typu są wykonywane w Ośrodku Medycyny Pracy. Można samemu wybrać lekarza. W trakcie wizyty oceniana jest sprawność narządu słuchu, wzroku, układ ruchu i równowaga. Lekarz orzecznik określa, na jak długo może zostać wydane prawo jazdy. W dokumencie określa też dodatkowe zalecenia, do których najczęściej zalicza się obowiązek jazdy w okularach korekcyjnych.

Często zdarza się też tak, że badania lekarskie na prawo jazdy są oferowane w ośrodku szkolenia kierowców. Czasami szkoły jazdy oferują swoim kursantom atrakcyjne zniżki. Stawka za badanie zgodnie z rozporządzeniem wynosi 200 zł.

 

Wybór szkoły jazdy – jak zapisać się na prawo jazdy?

Jedną z ważniejszych decyzji, jaką musi podjąć osoba zainteresowana zrobieniem prawo jazdy, jest wybór odpowiedniej szkoły. W tym celu warto sprawdzić, jakie firmy działają w naszej miejscowości, a następnie poszukać opinii na ich temat. Można też poprosić o pomoc np. na lokalnych grupach na Facebooku osoby, które już zdawały egzamin na prawo jazdy i mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Przy wyborze szkoły duże znaczenie dla przyszłych kierowców ma to, ile kosztuje prawo jazdy. Biorą oni pod uwagę zarówno wysokość opłaty za kurs, jak i egzaminy, zdjęcia czy inne dokumenty. Cena kursu zależy w dużej mierze od miejscowości, a także popularności szkoły jazdy i jej doświadczenia. Obecnie najtańsze oferty w Polsce zaczynają się od 1200 zł, a najwyższa cena za kurs na prawo jazdy przekracza nawet 2000 zł. Przeciętnie przyjmuje się, że opłata za szkolenie wynosi 1500 zł.

Ile trwa kurs na prawo jazdy? Zgodnie z ustawą, podstawowe szkolenie kandydatów na kierowców składa się z 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych. Godzina w przypadku wykładów rozumiana jest jako 45 minut, podczas gdy pojedyncze zajęcia praktyczne trwają 60 minut. W trakcie wykładów poruszane są kwestie związane z przepisami ruchu drogowego, udzielaniem pierwszej pomocy (dodatkowo forma praktyczna) i ogólnymi zasadami jazdy. Zajęcia praktyczne to nic innego jak jazda po placu manewrowym, w mieście i okolicach, w tym na trasach egzaminacyjnych. Poza wykładami i praktyką podmiot odpowiedzialny za przygotowanie przyszłych kierowców do egzaminu przeprowadza także kontrolne sprawdzanie wiedzy, które jest znane pod nazwą egzaminu wewnętrznego.

W większości przypadków szkoły jazdy oferują swoim kursantom niezbędne do nauki materiały i testy. Przyszli kierowcy otrzymują wszystko, co niezbędne do zdania egzaminu państwowego. Może się jednak zdarzyć, że za materiały trzeba będzie dopłacić, dlatego też warto zweryfikować to przed wybraniem konkretnej szkoły jazdy. 

 

Kategorie prawa jazdy

Warto też w ramach rozmów na temat formalności i wskazówek dotyczących szkolenia na kierowcę poruszyć temat kategorii prawa jazdy. Najczęściej osoby przychodzące do szkoły jazdy są zainteresowane kursem na prawo jazdy kat. B. Ta kategoria uprawnia przede wszystkim do kierowania pojazdem o masie do 3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla. Prawo jazdy kat. A muszą mieć osoby, które chcą prowadzić każdy motocykl. Do takiego kursu może przystąpić osoba, która ma 20 lat i od co najmniej 2 lat ma prawo jazdy kategorii A2. Jeśli nie spełnia tego wymagania, musi ona czekać do osiągnięcia 24 lat. Ile kosztuje prawo jazdy na motor? Przeciętna cena za szkolenie wynosi 1450 zł. Do popularnych zalicza się też prawo jazdy kat. C, które uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o masie ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobusu. Często pojawiającym się pytaniem jest też to, jakie prawo jazdy na quada jest wymagane. Zgodnie z obowiązującym prawem jazda na czterokołowcu lekkim o masie do 350 kg i prędkości do 45 km/h wymaga co najmniej prawa jazdy AM (dostępne dla osób od 14. roku życia). Sporo jest też wątpliwości co do tego, czym jest międzynarodowe prawo jazdy. Uprawnia ono do kierowania pojazdami poza UE (dotyczy krajów, które są stronami Konwencji Wiedeńskiej i Genewskiej).

Jak zdać egzamin na prawo jazdy? – praktyka i teoria

Egzamin na prawo jazdy to dla wielu osób jedno z najtrudniejszych, najbardziej stresujących doświadczeń. Jak wiadomo, zbyt duże emocje nie sprzyjają koncentracji. Jak przygotować się do egzaminu, aby być bardziej pewnym siebie i mniej zestresowanym? Przed przyszłym kierowcą są tak naprawdę dwa wyzwania: Zdanie egzaminu teoretycznego, a później praktycznego. Teoria nie jest trudna. Warto rozwiązywać testy na prawo jazdy, bo pytania często się powtarzają. Na początku należy dokładnie zapoznać się z podręcznikiem i teorią, a później próbować wykorzystać zdobytą wiedzę przy odpowiedziach. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i aby uzyskać wynik pozytywny, należy zdobyć co najmniej 68 punktów na 74. Ile jest pytań na prawo jazdy? Egzamin składa się z 20 pytań zaliczanych do wiedzy podstawowej i 12 ze specjalistycznej.

Jak zdać praktyczny egzamin na prawo jazdy? Wskazówek jest kilka, a część z nich odnosi się nawet nie do samego zachowania na egzaminie, ale wyborów przed. Warto, będąc jeszcze na kursie, skorzystać z pomocy różnych instruktorów. Zachęca się do tego, aby nie jeździć 30 h tylko z jedną osobą, ale też poprosić o naukę z kimś innym. Jak wiadomo, każdy instruktor zwraca większą uwagę na co innego, inaczej też przekazuje wiedzę, więc nawet godzinna jazda z kimś nowym może być bardzo pouczającym doświadczeniem. Jeśli po 30 h nie czujemy się pewnie i wciąż popełniamy sporo błędów, warto rozważyć dokupienie dodatkowych lekcji, może nawet w innej szkole jazdy. Wielu kierowców, którzy egzaminy mają już za sobą, wskazuje, że dobrym rozwiązaniem jest wybranie terminu i godziny egzaminu wtedy, kiedy ruch na mieście jest mniejszy. Zdawanie egzaminu z samego rana, kiedy są korki i wiele osób spieszy się do pracy, nie jest najlepszym wyjściem. To samo w godzinach popołudniowych, przeważnie od 15:00 – 17:00. O tej porze ruch na drodze jest wzmożony, co powoduje dodatkowy stres. Dzień przed egzaminem warto zadbać też o relaks, aby uwolnić się od dręczących myśli. Warto porozmawiać z kimś, kto w nas wierzy i nas wspiera.

Na egzamin praktyczny należy przyjść nieco wcześniej, aby nie denerwować się ewentualnym spóźnieniem. Nie można jednak z tym przesadzać, bo spędzanie czasu w poczekalni z innymi zestresowanymi ludźmi również nie jest niczym dobrym. Trzeba pamiętać o wygodnym ubiorze, tak aby można było bez trudu wciskać pedały i operować skrzynią biegu. Zaleca się, aby podczas egzaminu nie zagadywać egzaminatora, chyba że ten sam chce prowadzić rozmowę. Lepiej jednak skupić się na jeździe i kontrolować to, co dzieje się na drodze. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych, warto nieco zwolnić i sprawdzić, czy nikt nie czeka. Jeśli jakaś osoba stoi, powinniśmy się zatrzymać i ją puścić. To lepsze rozwiązanie, bo pieszy może wtargnąć nam na drogę, a egzaminator z kolei może przerwać egzamin z wynikiem negatywnym z powodu stworzenia zagrożenia na drodze. 

Zdałem prawo jazdy – co dalej?

Zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego uprawnia do kierowania pojazdami. Tym sytuacjom towarzyszy wielka radość i często nowy kierowca już niecierpliwi się, kiedy usiądzie za kierownicą. Poszukuje on więc odpowiedzi na pytanie, jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru. Jest to łatwe, bo wystarczy wejść na stronę info-car.pl i wpisać tam potrzebne do weryfikacji dane, czyli: Numer PKK, imię i nazwisko. Ile się czeka na prawo jazdy? Przepisy nie określają czasu, w jakim dokument jest gotowy do odbioru. Zazwyczaj wynosi to od tygodnia do czterech. Dużo zależy od tego, jak sprawnie działa urząd w naszym mieście. Warto wiedzieć też, kto wydaje prawo jazdy. Zgodnie z przepisami zajmuje się tym starosta w drodze decyzji administracyjnej. Dokument jest oczywiście wydawany na wniosek osoby zainteresowanej po uregulowaniu odpowiednich opłat. Jak odebrać prawo jazdy? Istnieją dwie opcje, spośród których nowy kierowca może wybrać jedną: Odbiór osobisty w urzędzie lub przesyłkę drogą pocztową. 

Kiedy już otrzymamy dokument, możemy zacząć jeździć samochodem. Nie jest to jednak takie proste, jak może się wydawać. Nie ma już obok nas instruktora, który może doradzić nam w kryzysowej sytuacji czy nawet zatrzymać pojazd w razie potrzeby. Jeśli nie czujemy się pewnie, a trudno o to po 30 h jazdy, możemy poprosić o pomoc doświadczonego kierowcę. Wystarczy wybrać się z nim na kilka przejażdżek, aby zyskać więcej swobody podczas jazdy. Wybór osoby, która będzie nam pomagać, jest bardzo ważny. Najlepiej, jeśli będzie to kierowca, który jest nam przychylny i nie będzie na każdym kroku wypominał nam błędów, a co gorsza, śmiał się z nich, bo to może skutecznie zniechęcić nas do samodzielnej jazdy.

Prowadzenie pojazdu wymaga koncentracji. Trzeba pamiętać m.in. o zachowaniu odpowiedniego dystansu przed autem, które jedzie przed nami. Czasami zdarzają się na drodze sytuacje, w których trzeba mocno hamować i jeśli odległość między samochodami jest mała, może dojść do kolizji. Zawsze trzeba też dostosować jazdę do warunków na drodze. Niektórzy po zdaniu prawa jazdy czują się już tak pewnie, że chętnie się popisują. Nie jest to dobre zachowanie, bo osoba, która jeździła tylko kilkadziesiąt godzin, nie jest w stanie przewidzieć wielu rzeczy. Często problematyczne dla młodych kierowców, ale nie tylko, jest parkowanie. Przydatna do tego może okazać się kamera cofania w lusterku. Ranking tego typu produktów można znaleźć bez trudu w Internecie. Kamerę cofania można zainstalować nawet w starszych autach.

Inne przydatne informacje

Jest jeszcze kilka kwestii, które warto poruszyć, mówiąc o wskazówkach dla młodych kierowców. Bardzo ważna jest odpowiedzialność na drodze. Co grozi za jazdę bez prawa jazdy? Jeśli nie ma się ze sobą dokumentów, podlega się grzywnie w wysokości do 250 zł albo karze nagany. Na ile sąd może zabrać prawo jazdy? To zależy od tego, jakiego czynu się dopuścimy. W przypadku np. jazdy w stanie po spożyciu alkoholu można stracić prawo jazdy na 3 lata. 

Warto też pamiętać, że prawo jazdy jako dokument ma określoną ważność. W przyszłości młodego kierowcę na pewno czeka wymiana prawa jazdy. Na ten moment prawa jazdy w Polsce są ważne maksymalnie do 15 lat. Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Standardowo płaci się 100,5 zł za dokument. Często trzeba też dodatkowo wykonać badania za 200 zł.

 

 

Dodaj komentarz

0 KOMENTARZ