Wszystko co powinieneś wiedzieć o opłacie akcyzy za samochód

Ostatnio aktualizowane: 28.05.23

 

Gdy Twój stary samochód zaczyna odmawiać posłuszeństwa i coraz częściej do jego rozruchu wykorzystujesz urządzenie rozruchowe, powoli zaczynasz myśleć o wymianie wysłużonego auta na nowsze. Jednym ze sposobów na stanie się posiadaczem auta dobrej jakości o udokumentowanym przebiegu, a także w lepszej cenie niż podobne roczniki w kraju, jest zakup auta za granicą. Problemem przy zakupie auta w ten sposób mogą okazać się konieczne formalności i opłaty odmienne od tych, które są do spełnienia, gdy auto kupujemy w kraju. Kupując pojazd z zagranicy obowiązuje nas opłata akcyzy za samochód. Podatek akcyzowy obowiązuje bowiem każdego nabywcę auta kupionego w innym kraju. Jak zatem zapłacić akcyzę za samochód? Czy akcyza za samochód z Niemiec różni się od tego jaka akcyza zostanie naliczona za auto z USA? Oraz jakie dokumenty są potrzebne do opłacenia akcyzy za samochód – o tym jest nasz poradnik. 

 

Akcyza na samochód – co to dokładnie jest?

Podatek akcyzowy nie dotyczy wyłącznie zakupu samochodu. Tego typu podatkiem są objęte dobra, których koszty produkcji są stosunkowo niskie, generujące wysoki zysk producentowi, albo państwo chce ograniczyć popyt na określone produkty. Przykładem takich produktów będzie alkohol, wyroby tytoniowe i właśnie samochody osobowe. Podatek akcyzowy od alkoholu i papierosów, choć pochodzi z kieszeni klienta końcowego, to jednak jest odprowadzany przez sprzedawców tych produktów. Inaczej jest z zakupem samochodu, gdy obowiązkiem zapłacenia podatku akcyzowego jest obarczony klient końcowy, czyli osoba, która zdecyduje się do własnych celów użytkowych sprowadzić dla siebie auto spoza granic naszego kraju. W Unii Europejskiej każdy z krajów członkowskich samodzielnie decyduje o wysokości tego podatku, akcyza za auto nie może być jedynie wyższa niż stawki zapisane w unijnych dyrektywach. 

 

Akcyza na samochody – kiedy trzeba zapłacić?

O tym czy za zakupiony samochód będziemy musieli zapłacić podatek akcyzowy, czy nie reguluje ustawa o podatku akcyzowym. Akcyza na samochody osobowe jest naliczana w przypadku importu samochodu osobowego, który dotychczas w naszym kraju nie był zarejestrowany, nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, również wcześniej nierejestrowanego w naszym kraju, a także po sprowadzeniu samochodu nowego z innego kraju, w którym go wyprodukowano, nawet jeśli nie był on tam jeszcze zarejestrowany. Zatem z powyższego zapisu wynika, że niezależnie czy sprowadzamy samochód nowy czy używany, jeśli został on wyprodukowany w innym kraju, a w naszym nie był nigdy zarejestrowany podatek akcyzowy od samochodu zostanie naliczony. Ponadto od 1 lipca 2021 r doprecyzowano przepisy uzupełniając je o konieczność zapłaty akcyzy w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych samochodu nieosobowego i przerobienia go na jednostkę osobową, a także w przypadku posiadania (lub nabycia) samochodu osobowego, w którego dokumentach nie można ustalić, że wcześniej podatek akcyzowy został zapłacony. Ten drugi przepis może rodzić konieczność zapłaty akcyzy, gdy kupimy auto sprowadzone z zagranicy przez osobę obecnie je sprzedającą, a przy rejestracji auta nie możemy udowodnić, że ów podatek poprzedni właściciel zapłacił. 

Jednak są i wyjątki w opłacaniu akcyzy. Nie obowiązuje ona przy zakupie samochodów kolekcjonerskich. Jednak, aby auto zostało za takie uznane musi również spełnić szereg warunków, ale jak je spełni – sprowadzamy je bez opłaty akcyzowej. 

Obliczanie akcyzy

Gdy już wiemy, że opłata akcyzy nas nie ominie, trzeba jeszcze określić jej wysokość. Dopiero po poznaniu tych kosztów możemy ocenić, czy zakup auta z zagranicy będzie dla nas opłacalną inwestycją. Jak więc wygląda akcyza za samochód w zależności od rodzaju pojazdu jakie zamierzamy kupić? Zasadnicze parametry na które musimy zwrócić uwagę to:

• Rodzaj pojazdu

• Pojemność silnika,

• Wartość auta.

W najlepszym położeniu, biorąc pod uwagę opłatę akcyzową znajdują się osoby, które zamierzają sprowadzić samochód elektryczny. Na te pojazdy opłata ta nie jest naliczana – zostały one zwolnione z opłaty podatku akcyzowego. 

Przy decyzji o sprowadzeniu samochodu o napędzie hybrydowym spalinowo elektrycznym, gdy silnik takiego pojazdu będzie miał pojemność skokową niższą lub równą 2000 cm3, będziemy obowiązani do zapłaty akcyzy wynoszącej 1,55% wartości pojazdu. Przy zakupie auta o podobnym napędzie, ale pojemności skokowej silnika od 2000 do 3500 cm3, podatek wyniesie 9,3% wartości pojazdu. 

Pozostałe pojazdy (czyli z silnikami spalinowymi) o pojemności silnika do 2000 cm3 są obarczone podatkiem wynoszącym 3,1 % wartości, a auta powyżej 2000cm3 pojemności będą generować opłatę na poziomie 18,6 % ich wartości. Nie ma za to wpływu na wysokość podatku kraj pochodzenia pojazdu.

Trzeba jednak wspomnieć, że wartość pojazdu zapisana w umowie zakupu może być zakwestionowana przez urzędników, jeśli odbiega od wartości rynkowej pojazdu, dlatego warto przemyśleć od jakiej kwoty powinniśmy naliczać podatek. 

Jak zatem sprawdzić czy wartość jaką przyjęliśmy do wyliczenia akcyzy jest prawidłowa? Sprawdzenie należnej akcyzy może się odbyć poprzez przeglądniecie portali sprzedażowych i sprawdzenie jakie ceny obowiązują na pojazdy modelu i rocznika, który chcemy nabyć. Większe problemy może sprawić sytuacja, gdy kupujemy auto uszkodzone, którego wartość jest inna niż sprawnego pojazdu. Dlatego deklaracja AKC-U/S wypełniana przez podatnika w przypadku konieczności zapłaty akcyzy przewiduje takie okoliczności i można w niej zaznaczyć, że kupujemy auto:

• Nieuszkodzone

• Uszkodzone opatrzone opinia biegłego

• Uszkodzone bez opinii biegłego. 

Jako osoba sprowadzająca auto uszkodzone z zagranicy, jesteś obowiązany do zatrudniania rzeczoznawcy i dołączenia opinii biegłego w przypadku, gdy uszkodzenia auta są na tyle duże, że jego wartość i tym samym wysokość opłaconego podatku akcyzowego jest niższa o 33% od tej jaką byś zapłacił bez tej opinii. 

Jak mogę samodzielnie wyliczyć wartość podatku?

Jeśli trudność Ci sprawia obliczenie wysokości akcyzy, z pomocą przychodzi Internet i szereg dostępnych na stronach www kalkulatorów. Wiedza na temat wysokości akcyzy jeszcze przed decyzją o zakupie auta jest o tyle przydatna, że tak naprawdę podnosi ona koszt zakupu samochodu i trzeba ją brać pod uwagę szacując wszystkie koszty zakupu i swoje możliwości finansowe. A zanim zaczniesz użytkować auto dochodzą też koszty rejestracji oraz obowiązkowego ubezpieczenia. Zatem warto wpisać w wyszukiwarkę frazę „akcyza na samochody 2021 kalkulator”, aby dokładnie sprawdzić wszystkie koszty satelitarne zakupu auta z zagranicy. Kupując auto za inną walutę niż złotówki konieczne jest też uwzględnienie aktualnego kursu walut, który powinien odpowiadać temu z dnia zakupu pojazdu.

 

Jak opłacić akcyzę za samochód?

Jeszcze niedawno instytucją zajmującą się poborem podatku był Urząd Celny, a akcyza za samochód była często „narzucana” osobom sprowadzającym samochody z zagranicy. Obecnie to Urząd Skarbowy jest odpowiedzialny za pobór tego podatku, a akcyza za samochód musi być naliczona samodzielnie przez osobę sprowadzającą samochód z zagranicy. Urząd podatnika nie wzywa i nie nakłania do zapłaty, ale jeśli tego nie dokonamy, z pewnością sobie o nas przypomni i nie tylko rozliczy nas z należnej akcyzy, ale też naliczy opłaty za zwłokę i kary za brak uregulowania podatku w określonym terminie. Wraz z wpłatą podatku należy przygotować stosowną deklarację. 

 

Konsekwencje pominięcia opłaty akcyzy za sprowadzenie samochodu

W terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego (czyli od daty wjazdu pojazdu na teren Polski) masz obowiązek złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklaracji AKC-U/S. Deklaracja ta jednocześnie nie może być złożona później niż w dniu rejestracji auta. W deklaracji określasz zarówno rodzaj jak i wartość sprowadzanego auta i obliczasz wysokość opłaty akcyzowej. Co się zdarzy, jeśli zapomnisz o obowiązku złożenia deklaracji i opłaty podatku? Urząd Skarbowy bez wątpienia w stosownym czasie zauważy brak wpłaty podatku i prześle do Ciebie wezwanie do jego opłaty jednocześnie naliczając za każdy dzień zwłoki od daty jego wymagalności ustawowe odsetki. Za brak rejestracji samochodu i opłaty akcyzy z tego tytułu dodatkowo czeka Cię 1000 zł kary. Co więcej dowód opłaty akcyzy jest dokumentem wymaganym do rejestracji samochodu w kraju. Zatem brak takiej opłaty uniemożliwia rejestrację, tym samym wykupienie na niego polisy OC/AC, a więc dokumentów uprawniających do użytkowania auta na drogach publicznych. 

Opłata akcyzy – jakie dokumenty i w jaki sposób je złożyć

Obecnie osoby kupujące auto za granicą nie muszą się już zastanawiać, gdzie zapłacić akcyzę za samochód. W dobie Internetu, wszystkie dokumenty można złożyć za jego pośrednictwem. Akcyza za auto online jest możliwa, a warunkiem złożenia dokumentów przez Internet jest założenie konta na portalu PUESC – puesc.gov.pl czy skorzystania z usługi e-ZEFIR. Deklarację nadal można też złożyć osobiście wypełniając ją ręcznie czy komputerowo i wysyłając lub zanosząc do Urzędu Skarbowego. Złożenie deklaracji w formie papierowej jednak obecnie jest zastrzeżone jedynie dla osób fizycznych. Firmy są zobowiązane do złożenia deklaracji w formie elektronicznej. Wzory deklaracji są dostępne na stronach rządowych www.podatki.gov.pl. Czas na złożenie dokumentów od daty umieszczonej na umowie wynosi 30 dni i 14 dni od daty wjazdu auta do naszego kraju.

A jak zapłacić akcyzę za samochód przez Internet? Wystarczy na wskazane w formularzu konto bankowe dokonać przelewu, którego wysokość została określona w deklaracji.  Obecnie wszystkie osoby opłacające podatek akcyzowy za sprowadzenie samochodu z innego kraju opłacają podatek na rachunek bankowy numer 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 należący do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul Parkowej 13. Ten urząd bowiem został wyznaczony do poboru tego podatku na terenie całej Polski. W tytule przelewu należy wpisać dane właściciela pojazdu (nazwę lub nazwisko i adres), dobrze jest też umieścić numer VIN pojazdu, aby wpłata została właściwie zakwalifikowana. Po dokonaniu wpłaty nie zapomnij też pobrać potwierdzenia wpłaty, dołączenia jej do pozostałych dokumentów dotyczących zakupu samochodu, abyś w przyszłości, w razie jakichkolwiek wątpliwości mógł udokumentować dokonanie opłaty. 

 

Wypełnianie deklaracji AKC-U/S

Wiesz już, gdzie i w jaki sposób powinna zostać dokonana opłata akcyzy za samochód online. Wiesz też, że przed wysłaniem podatku trzeba wypełnić deklarację AKC-U/S, za pomocą której określasz nie tylko wysokość podatku, ale też informujesz urząd o tym kto jest właścicielem pojazdu. Dokument jest podzielony na sekcje dotyczące właściciela pojazdu, dane dotyczące samego pojazdu, części dotyczącej umowy kupna – sprzedaży, no i oczywiście sekcji wyliczającej podatek. W części dotyczącej właściciela podajesz swoje dane osobowe lub dane firmowe, jeśli zakup dotyczy przedsiębiorstwa, zawierające adres zamieszkania lub siedziby. Kupowany pojazd może mieć więcej niż jednego właściciela, wówczas każdy z nich musi zostać wymieniony w deklaracji. Na dane pojazdu składają się takie informacje jak marka i model pojazdu, numer VIN, rok produkcji auta, pojemność silnika, przebieg i rodzaj napędu. W deklaracji uzupełniamy również dane dotyczące umowy kupna, ze szczególnym uwzględnieniem daty dokonania zakupu i ceny pojazdu. Obliczając wartość podatku akcyzowego należy jego cenę z innej waluty przeliczać według bieżącego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zakupu pojazdu. 

 

 

Dodaj komentarz

0 KOMENTARZ